Kaynaklar geneleksel olarak sözlü , yazılı ve diğer görsel kalıntılar (bina, heykel vb..) olarak ayrılmaktadır. Bunlara modern çağdan kalan ses kayıt cihazlarını sözlü, video gibi kaynakları görsel kaynak olarak  düşünülebilir : 

 • Sözlü Kaynaklar
  • Efsaneler — Mitler
  • Destanlar
  • Hikayeler
  • Şiirler
  • Menkıbeler
  • Fıkralar
  • Atasözleri
 • Yazılı Kaynaklar
  • Arşivler
   • Belgeler
   • Çizili ve Görsel Malzemeler
   • Görüntülü ve Sesli Malzeme
  • Kütüphaneler
  • Vekayinâmeler (Kronikler)
  • Takvim-Yıllık
  • Şecereler (Geneoloji)
  • Biyografiler
  • Hatıratlar
  • Seyahatnameler
  • Süreli Yayınlar (Dergi-Gazaete vb..)
 • Arkeolojik Kalıntılar-Müzelik Nesneler
  • Yerleşmeler ve Mimari Ögeler
  • Nekropol kalıntıları
  • Paralar
  • Armalar