jokes — Translation into Romanian


Suggestions: joke make jokes making jokes little jokes

These examples may contain rude words based on your search.

These examples may contain colloquial words based on your search.

You make many jokes but inside.

Faci multe glume dar în interior, cred că plângi.

He posted these jokes for entertainment purposes.

El a postat aceste glume în scopuri de divertisment.

Looser, flirting with my jokes.

Ia uite amărâtul, flirtează cu glumele mele.

Beautiful and laughs at my jokes.

O femeie frumoasă care râde la glumele mele…

I don’t want to hear any more jokes.

It’s one of the only jokes I know.

E unul din puținele bancuri cunoscute.

None of my jokes are landing.

Nici unul dintre glumele mele sunt de aterizare.

Those were more like practical jokes.

Acestea au fost mai mult ca glume practice.

Make him think his jokes are funny.

Îl las să creadă că glumele lui sunt amuzante.

Just finished swapping jokes with a Bolian manicurist.

Tocmai am terminat un schimb de glume cu o manichiuristă Boliană.

Maybe we did too many jokes.

Poate c-am făcut prea multe glume.

Now I have to listen to his semi-coherent jokes and pretend they’re funny.

Acum eu trebuie să ascult sale glume semi-coerente și pretind că sunt amuzant.

Sorry, I get really awkward with emotional stuff and make inappropriate jokes.

Scuze, devin foarte ciudată cu chestiile emoționale și fac glume neadecvate.

Practical jokes not really right for the workplace.

Glumele nu merg la locul de muncă.

That’s one of my father’s jokes.

Asta e una din glumele tatălui meu.

You must have heard some good jokes.

Trebuie să fi auzit niște glume bune.

And now the jokes aren’t working anymore.

Iar acum, glumele nu mai funcționează.

Everyone here has heard all my jokes.

Toată lumea de aici îmi știe deja glumele.

If you start cracking jokes, we can reassess.

Dacă încerci să faci glume, ne schimbăm optica.

No jokes about how close I am with my dog.

Fara glume despre cat de apropiat sunt de catelul meu.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *