Να μη συγκληθούν οι ειδικές συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, ο…ι οποίες σχετίζονται με την αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας ζητούν εκπαιδευτικοί Meer weergeven